Δευτέρα, 13 Ιούλ 2020

Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα της πλειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΝ για τις 4000 προσλήψεις

« Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα της πλειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΝ για τις προσλήψεις…»

ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ :

« Θα προσληφθούν 4.000 άτομα στο χώρο της Υγείας μέσω ΟΑΕΔ, με πλήρη εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα»

ΠΑΣΚΕ- ΔΑΚΕ-ΜΕΤΑ ΠΟΕΔΗΝ με δελτία Τύπου και δηλώσεις του Προέδρου, του Γραμματέα και μελών του ΜΕΤΑ:

« Η Κυβέρνηση λέει –για άλλη μια φορά ψέματα. Οι προσλήψεις που μπορούν να γίνουν είναι 500 άτομα , με 5μήνες συμβάσεις– ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ – με μισθό 500ε , χωρίς ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. Δεν θα κάνουν κυκλικό ωράριο και βάρδιες. Η Κυβέρνηση κοροϊδεύει τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία.»

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΕΥΧΟΣ Β /3888/2-12-2016

ΚΥΑ 55932/1016: « Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα υγείας»

Ως Φορείς Υποδοχής ορίζονται τα Γενικά Νοσοκομεία, τα Γενικά Νοσοκομεία- ΚΥ, τα Πανεπιστημιακά Γενικά Νοσοκομεία, οι Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών για τις Κεντρικές τους Υπηρεσίες, τα Κέντρα Υγείας, τα ΠΕΔΥ- Μονάδες Υγείας και τα ΠΕΔΥ-ΠΙ ή ΠΕΔΥ-ΠΠΙ, το Υπουργείο Υγείας για την Κεντρική Υπηρεσία του καθώς και οι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Υγείας φορείς που είναι ο ΕΟΠΥΥ, ο ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ, ο ΕΟΦ, το ΕΚΕΑ και το ΕΚΑΒ

Άρθρο 3 Αμοιβές ωφελουμένων – Χρηματοδότηση

1.Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελουμένων αντιστοιχούν: α. για την κατηγορία Π.Ε. έως τα 1.087,00 ευρώ, β. για την κατηγορία Τ.Ε. έως τα 1.032,00 ευρώ, γ. για την κατηγορία Δ. Ε. έως τα 853,00 ευρώ, δ. για την κατηγορία Υ.Ε. έως τα 775,00 ευρώ.

2.α) Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ορίζεται στα 150,00 ευρώ μηνιαίως για τις κάτωθι κατηγορίες: το Νοσηλευτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών (Π Ε Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΔΕ Νοσηλευτικής, ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό, ΤΕ Επισκεπτών-τριών Υγείας, ΤΕ Μαιευτικής), Π Ε Βιολόγων, Π Ε Χημικών – Βιοχημικών, Π Ε Ακτινοφυσικών , ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας, ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας. β) Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ορίζεται στα 70,00 ευρώ μηνιαίως για τις κάτωθι κατηγορίες: Το τεχνικό προσωπικό με τις αντίστοιχες ειδικότητες (ΔΕ Θερμουδραυλικών – Υδραυλικών, ΔΕ Τεχνικού Αερίων, ΔΕ Συντηρητών Κτιρίων, ΔΕ Ελαιοχρωματιστών, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Ηλεκτρονικών, ΔΕ Θερμαστών, ΔΕ Τεύχος Β’ 3888/02.12.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38795 Ηλεκτροτεχνιτών, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, ΔΕ Ψυκτικών, ΔΕ Ξυλουργών, ΔΕ Φανοποιών, ΔΕ Αποστειρωτών – Κλιβανιστών, Π Ε Μηχανολόγων Μηχανικών, Π Ε Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών και ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρονικών τεχνικών) και το προσωπικό που εργάζεται στην εστίαση και τον ιματισμό με τις αντίστοιχες ειδικότητες (ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό Εστίασης, ΔΕ Μαγείρων) καθώς και οι ΥΕ Εργατών και ΥΕ Γενικών Καθηκόντων. γ)Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ορίζεται στα 150,00 ευρώ σε μηναία βάση και για την κατηγορία ΔΕ πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

  1. 3. Η εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (νυχτερινή εργάσιμων ημερών, νυχτερινή και ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών) παρέχεται από τους ωφελούμενους που εργάζονται σε υπηρεσίες, οι οποίες βάσει νόμου λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση, και ορίζεται μέχρι τις τέσσερις (4) νύχτες και δύο (2) αργίες ή Κυριακές κατ’ ανώτατο όριο μηνιαίως ανά ωφελούμενο: Το μικτό ωρομίσθιο για τις παραπάνω περιπτώσεις αντιστοιχεί σε: α) Για νυχτερινή απασχόληση εργάσιμων ημερών: α. για την κατηγορία Π.Ε. στα 1,56 ευρώ, β. για την κατηγορία Τ.Ε. στα 1,48 ευρώ, γ. για την κατηγορία Δ. Ε. στα 1,23 ευρώ, δ. για την κατηγορία Υ.Ε. στα 1,11 ευρώ. β) Για ημερήσια και νυχτερινή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών: α. για την κατηγορία Π.Ε. στα 2,34 ευρώ, β. για την κατηγορία Τ.Ε. στα 2,22 ευρώ, γ. για την κατηγορία Δ. Ε. στα 1,84 ευρώ, δ. για την κατηγορία Υ.Ε. στα 1,67 ευρώ,
  2. Οι εφημερίες του επιστημονικού προσωπικού που τις δικαιούνται ορίζονται ως εξής: – εφημερία καθημερινής έως και 73,00 ευρώ – εφημερία Σαββάτου ή αργίας πλην Κυριακής έως και 108,00 ευρώ – εφημερία Κυριακής έως και 125,00 ευρώ Το επιστημονικό προσωπικό, δηλαδή Π Ε Χημικοί-Βιοχημικοί-Βιολόγοι, Π Ε Φαρμακοποιοί, Π Ε Ακτινοφυσικοί , Π Ε Ψυχολόγοι, δικαιούνται κατ’ ανώτατο όριο έως 4 εφημερίες μηνιαίως, από τις οποίες κατ’ ανώτατο όριο 1 εφημερία Σαββάτου ή αργίας πλην Κυριακής και 1 εφημερία Κυριακής μηνιαίως.
  3. Οι ωφελούμενοι απαλλάσσονται οιασδήποτε υπερωριακής απασχόλησης.
  4. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (Κ Α Ε 2493). Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 66.000.000,00 ευρώ και οι θέσεις στις 4.000. Η μέγιστη συνολική δαπάνη των 66.000.000,00 ευρώ κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής: – Για το έτος 2017: 50.000.000,00 ευρώ – Για το έτος 2018: 16.000.000,00 ευρώ.

Η προκήρυξη των 4.000 θέσεων είναι μια  θετική εξέλιξη στο χώρο της Υγείας . Η σημαντική ενίσχυση σε προσωπικό –μαζί με τις μόνιμες προσλήψεις που είναι σε εξέλιξη – και την αναγκαία χρηματοδότηση  θα συμβάλλουν  ουσιαστικά στην σταθεροποίηση και την ενίσχυση του Δημόσιου  Συστήματος Υγείας . Θα αναβαθμίσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την ανατροπή των Μνημονιακών πολιτικών – ιδιαίτερα στο θέμα των προσλήψεων , είναι εμφανές ότι  αλλάζουν τα πράγματα-  και θα αφήσουμε  τη πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ(ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ)  και τις ουρές τους ( ΜΕΤΑ) στο κατήφορο που έχουν επιλέξει. Καλό τους κατήφορο…..

Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα της πλειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΝ για τις 4000 προσλήψεις (pdf)

 

BANNER ΛΟΙΠΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ

­logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Ένας χρόνος Υπουργείο Υγείας- Κυβέρνηση Ν.Δ: ΜΗΔΕΝ Προκηρύξεις(!!), ΜΗΔΕΝ Μόνιμες Προσλήψεις(!!). Να ναι καλά τα παιδιά…

Κυβέρνηση Ν.Δ και τα Υπουργεία Εργασίας-Οικονομικών μας ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ για το Ανθυγιεινό και την Ένταξη στα ΒΑΕ. Και η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ; Δεν κλιμακώνει τον Αγώνα. Απίστευτοι…

Γ.Ν. Κορίνθου: Ο «Άριστος» Διοικητής της Ν.Δ τοποθετεί Διευθυντή όχι με βάση το Νόμο, αλλά με τη Κομματική πρόταση της Ν.Δ. ΑΞΙΟΣ!!.

Γ.Ν Τρικάλων: Η Διοίκηση στα ένδοξα βήματα της ΕΡΕ!!. Δίωξη εργαζόμενου λόγω «Πολιτικών Φρονημάτων»!!. ΟΙ ΦΑΚΕΛΛΟΙ ξανάνοιξαν…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της παραταξης ΔΡΑΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ του ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

Απεργοσπαστικό Μηχανισμό για τους Νοσηλευτές στα Νοσοκομεία, ετοιμάζουν οι γνωστοί «μηχανισμοί»Υπουργείου – Νοσηλευτών. ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ;

Ανακοίνωση της παράταξης ΑΡΜΑ του ΓΝΘ Ιπποκρατείου

Ανθυγιεινό Επίδομα: Σε 15 ΜΕΡΕΣ ΛΗΓΕΙ(!!). Τα προβλήματα και η «Σοβαρή και Συνεπής» διαχρονική ανάδειξη τους από τη Πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ(ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ): Επί ΣΥΡΙΖΑ (έληγε 28/2/2019) Στάσεις- Κινητοποιήσεις- καταγγελίες…

4η ΥΠΕ: Καλεί τους Νοσηλευτές να δηλώσουν, ότι αποδέχονται και συμφωνούν με τις Παρανομίες Υπηρεσιών και Διοικήσεων(!!). ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!!.

Στις 16 Ιούνη στέλνουμε ΜΗΝΥΜΑ στη Κυβέρνηση: Τα σχέδια τους για ΣΔΙΤ και Ιδιωτικοποιήσεις στην Υγεία, ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ!!!