Τετάρτη, 23 Ιαν 2019

ΝΟΜΟΣ 4403 – Ρύθμιση καταβολής των οφειλόμενων πρόσθετων αμοιβών των εργαζομένων των Προνοιακών Μονάδων

ΝΟΜΟΣ 4403 – Ρύθμιση καταβολής των οφειλόμενων πρόσθετων αμοιβών των εργαζομένων των Προνοιακών Μονάδων

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

BANNER ΛΟΙΠΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ

­logo