Τετάρτη, 19 Ιούν 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ                                                        Πύργος   5-3-2019                                                                                                                                                                                            

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                       ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Ν.Μ ΠΥΡΓΟΥ

Τους τελευταίους τρεις (3) μήνες οι εργαζόμενοι και οι Ηλείοι πολίτες γινόμαστε μάρτυρες ενός τραγέλαφου που αφορά την παθολογική κλινική της Ν.Μ.Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας. Το ανώτερο διάστημα παρατηρείται σημαντική αύξηση της δυναμικότητας της παθολογικής κλινικής που υπερβαίνει κατά πολύ την συνήθη δύναμη των 42 κλινών.Αντίστοιχα στην Ν.Μ.Αμαλιάδας ενώ εφημερεύει 8 ημέρες το μήνα ο παθολογικόςτομέας, δεν γίνονταιεισαγωγές στην κλινική  τους και μεταφέρεται ο όγκος των ασθενών για νοσηλεία στον Πύργο.Ρωτάμεευθέως  κάθε αρμόδιααρχη: Υπάρχειαπόφασηαναστολήςλειτουργίας της ΠαθολογικήςΚλινικής της Αμαλιάδας?. Η παθολογικήκλινική του όμορουνοσοκομείουδυναμικότητας 33 κλινώνουσιαστικάέχειπαύσει να νοσηλεύειασθενείς και λειτουργεί με δύναμητριών (3) ασθενών!!. Τυπικά και ουσιαστικάμιλάμε για defactoαναστολήλειτουργίας της κλινικής. Υπάρχειπολιτική νομιμοποίησηαυτής της κατάστασης?                                                                                                                                                 Αποκορύφωμα των ανωτέρω  η 4ηΜάρτιου που  νοσηλεύονταν 70!! παθολογικοίασθενείς στο νοσοκομείο μας.Για την αντιμετώπιση του φαινόμενουαυτού (της συνεχήςαυξημένηςροήςασθενών) που εξελίσσεται το τελευταίοτρίμηνο, φιλοξενήθηκανασθενείς  σε επικουρικέςκλίνες που αναπτύχτηκαν εντός των θαλάμων της κλινικής (εξάκλινοιθάλαμοι), σε άλλες κλινικές  (χειρουργική ,ορθοπεδική, καρδιολογική ),στη βραχείανοσηλεία , ακόμα και εντός του ΤΕΠ πάνω σε εξεταστικάφορεία!!! Συνέπεια των ανωτέρωήταν η πολύωρηαναμονή για εξέταση των παθολογικώνασθενών στα ΤΕΠ,η αναμονή για την εύρεσηκενήςδιαθέσιμηςκλίνης και η ταλαιπωρίατων νοσηλευόμενωνασθενών που δεν νοσηλεύονταιεκεί που θα έπρεπε,αλλά στη διασπορά με ότι αυτό συνεπάγεται. Συνθήκεςαπαράδεκτες στα όρια του κινδύνου.  Την  4ηΜαρτίου ο διοικητής του Γ.Ν .Ηλείαςαποφάσισε την λειτουργιάδυο θαλάμωνδυναμικότητας (10) κλινών στον τρίτοόροφο του νοσοκομείου που χρησιμοποιούνται από το οφθαλμολογικότμήμα, μετακινώνταςεκείνοσηλευτικόπροσωπικό (αποδυναμώνονταςάλλανοσηλευτικάτμήματα) και συγκεκριμένα δυο άτομα από τα τακτικάιατρεία ,ένα άτομο από την καρδιολογικήκλινική και ένα άτομο από την ψυχιατρικήκλινική,προκειμένου να αναλάβουν την 24ωρη κάλυψη των δέκανέωνπαθολογικώνκλινών.  Ταυτόχροναενημέρωσε την διεύθυνσηνοσηλευτικήςυπηρεσίας ότι όποιαπροϊσταμένηαρνηθεί να διαθέσειπροσωπικό θα καρατομηθεί.!!!!                                                                         Κατανοούμε τις ανάγκες για νοσηλεία των Ηλείωνπολιτώνιδιαίτερα την τρέχουσαπερίοδο που υπάρχειαυξημένηεπίπτωση του ιού της γρίπης και των λοιμώξεωναναπνευστικούσυστήματος όμως : Ζητούμε την πλήρηλειτουργία των όμορωνδομών του συστήματοςΥγείας στον νομό μας. Συγκεκριμένα την επαναλειτουργία της παθολογικήςκλινικής της Αμαλιάδας με τις 33 κλίνες να δώσει «ανάσες» στο πολύπαθοσύστημα.                                                                                          Καταγγέλλουμε την απόφαση του διοικητή  να λειτουργήσειεπιπλέων 10 κλίνεςχωρίςσχεδιασμόστον τριτο(3) όροφο  ως παράρτημα της παθολογικήςκλινικής  με το υπάρχονπροσωπικό του νοσοκομείου μας,το  οποίοεχειξεπεράσει τις βιολογικές του αντοχές  καιστο οποίοοφείλονταιρεπό και άδειεςπροηγουμένωνετών και προκαλώνταςπροβλήματα στην λειτουργία των νοσηλευτικώντμημάτων από το προσωπικό που μετακινήθηκε.                                                                                                                                              Δηλώνουμε προς πάσακατεύθυνση  ότι το νοσηλευτικόπροσωπικό της Ν.Μ. Πύργουαδυνατεί    να υποστηρίξει τον όγκο των παθολογικώνπεριστατικών του νομούΗλείαςκαθώς και τους επιπλέον 2 θαλάμους  που ξεκίνησανήδη να λειτουργούν. Η συνέχιση της υφιστάμενηςκατάστασης με τους στοιβαγμένουςασθενείς στην υπάρχουσαπαθολογικήκλινική ,τις φιλοξενίες σε άλλες κλινικές και την ανάπτυξη 10 κλινών στον τρίτοόροφο, στο οφθαλμολογικότμήμα,ελλοχεύεισοβαρούςκινδύνους για την  ποιότητα των παρεχόμενωνυπηρεσιών, θέματαασφάλειας,εφόσονλειτουργούμε στα όρια της επικινδυνότητας.Καταγγέλλουμε τις απαράδεκτεςαυταρχικές και προκλητικέςσυμπεριφορές της διοίκησης και καλούμε τους αρμόδιουςφορείςΔιοικητικόΣυμβούλιο, Διοίκηση 6ΥΠΕ  και Υπουργείο Υγείας να πάρουνθέση προς επίλυση των ζητημάτων που έχουνπροκύψει.                                         Είμαστε αποφασισμένοι εάν συνεχιστείπέραν  της 9 Μάρτιου η ίδιακατάσταση να προβούμε σε δυναμικέςκινητοποιήσεις.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΟΣ                                                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ                                                                            ΧΑΡΑ ΚΟΛΛΙΑ

BANNER ΛΟΙΠΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ

­logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Η ΕΝΕ, εδώ και ένα μήνα, εκβιάζει και απειλεί τους Νοσηλευτές με απόλυση από τα Νοσοκομεία!!!Και οι λαλίστατοι Πρόεδρος, Γραμματέας και η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ(ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους!!! «Περίεργη» η εκκωφαντική σιωπή από ΜΕΤΑ-ΠΑΜΕ…

Δεν έχουν το Θεό τους!! Η ΠΟΕΔΗΝ «υποστηρίζει» συγκέντρωση(;) στις 19/6 υπονομεύοντας, στη πράξη, τον αγώνα των εργαζόμενων στα προγράμματα του ΟΑΕΔ!!

Ανακοίνωση απο το ΑΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ … ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΘΕΙ ΟΤΙ ΚΕΡΔΗΘΗΚΕ

Το πρόγραμμα της Ν.Δ μέρος 2ο

Βρε, «καλώς τα παιδιά τα ζουρμπουλίδικα…»

Αυτόνομα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π): Ένας Θεσμός που υλοποιείται μετά από 25 χρόνια!!!. Ήδη Διορίζονται οι πρώτοι Γιατροί..

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!! Η Ν.Δ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ»ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ

Με το κεφάλι ψηλά

ΣΤΙΣ 26 ΜΑΗ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΔΕΝ ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΠΙΣΩ!!!

Εκδόθηκε η Προκήρυξη 902 Θέσεων Μόνιμων Γιατρών. Το επόμενο διάστημα και η έκδοση της Προκήρυξης 1500 Θέσεων Λοιπού προσωπικού.