Παρασκευή, 19 Απρ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ                                                        Πύργος   5-3-2019                                                                                                                                                                                            

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                       ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Ν.Μ ΠΥΡΓΟΥ

Τους τελευταίους τρεις (3) μήνες οι εργαζόμενοι και οι Ηλείοι πολίτες γινόμαστε μάρτυρες ενός τραγέλαφου που αφορά την παθολογική κλινική της Ν.Μ.Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας. Το ανώτερο διάστημα παρατηρείται σημαντική αύξηση της δυναμικότητας της παθολογικής κλινικής που υπερβαίνει κατά πολύ την συνήθη δύναμη των 42 κλινών.Αντίστοιχα στην Ν.Μ.Αμαλιάδας ενώ εφημερεύει 8 ημέρες το μήνα ο παθολογικόςτομέας, δεν γίνονταιεισαγωγές στην κλινική  τους και μεταφέρεται ο όγκος των ασθενών για νοσηλεία στον Πύργο.Ρωτάμεευθέως  κάθε αρμόδιααρχη: Υπάρχειαπόφασηαναστολήςλειτουργίας της ΠαθολογικήςΚλινικής της Αμαλιάδας?. Η παθολογικήκλινική του όμορουνοσοκομείουδυναμικότητας 33 κλινώνουσιαστικάέχειπαύσει να νοσηλεύειασθενείς και λειτουργεί με δύναμητριών (3) ασθενών!!. Τυπικά και ουσιαστικάμιλάμε για defactoαναστολήλειτουργίας της κλινικής. Υπάρχειπολιτική νομιμοποίησηαυτής της κατάστασης?                                                                                                                                                 Αποκορύφωμα των ανωτέρω  η 4ηΜάρτιου που  νοσηλεύονταν 70!! παθολογικοίασθενείς στο νοσοκομείο μας.Για την αντιμετώπιση του φαινόμενουαυτού (της συνεχήςαυξημένηςροήςασθενών) που εξελίσσεται το τελευταίοτρίμηνο, φιλοξενήθηκανασθενείς  σε επικουρικέςκλίνες που αναπτύχτηκαν εντός των θαλάμων της κλινικής (εξάκλινοιθάλαμοι), σε άλλες κλινικές  (χειρουργική ,ορθοπεδική, καρδιολογική ),στη βραχείανοσηλεία , ακόμα και εντός του ΤΕΠ πάνω σε εξεταστικάφορεία!!! Συνέπεια των ανωτέρωήταν η πολύωρηαναμονή για εξέταση των παθολογικώνασθενών στα ΤΕΠ,η αναμονή για την εύρεσηκενήςδιαθέσιμηςκλίνης και η ταλαιπωρίατων νοσηλευόμενωνασθενών που δεν νοσηλεύονταιεκεί που θα έπρεπε,αλλά στη διασπορά με ότι αυτό συνεπάγεται. Συνθήκεςαπαράδεκτες στα όρια του κινδύνου.  Την  4ηΜαρτίου ο διοικητής του Γ.Ν .Ηλείαςαποφάσισε την λειτουργιάδυο θαλάμωνδυναμικότητας (10) κλινών στον τρίτοόροφο του νοσοκομείου που χρησιμοποιούνται από το οφθαλμολογικότμήμα, μετακινώνταςεκείνοσηλευτικόπροσωπικό (αποδυναμώνονταςάλλανοσηλευτικάτμήματα) και συγκεκριμένα δυο άτομα από τα τακτικάιατρεία ,ένα άτομο από την καρδιολογικήκλινική και ένα άτομο από την ψυχιατρικήκλινική,προκειμένου να αναλάβουν την 24ωρη κάλυψη των δέκανέωνπαθολογικώνκλινών.  Ταυτόχροναενημέρωσε την διεύθυνσηνοσηλευτικήςυπηρεσίας ότι όποιαπροϊσταμένηαρνηθεί να διαθέσειπροσωπικό θα καρατομηθεί.!!!!                                                                         Κατανοούμε τις ανάγκες για νοσηλεία των Ηλείωνπολιτώνιδιαίτερα την τρέχουσαπερίοδο που υπάρχειαυξημένηεπίπτωση του ιού της γρίπης και των λοιμώξεωναναπνευστικούσυστήματος όμως : Ζητούμε την πλήρηλειτουργία των όμορωνδομών του συστήματοςΥγείας στον νομό μας. Συγκεκριμένα την επαναλειτουργία της παθολογικήςκλινικής της Αμαλιάδας με τις 33 κλίνες να δώσει «ανάσες» στο πολύπαθοσύστημα.                                                                                          Καταγγέλλουμε την απόφαση του διοικητή  να λειτουργήσειεπιπλέων 10 κλίνεςχωρίςσχεδιασμόστον τριτο(3) όροφο  ως παράρτημα της παθολογικήςκλινικής  με το υπάρχονπροσωπικό του νοσοκομείου μας,το  οποίοεχειξεπεράσει τις βιολογικές του αντοχές  καιστο οποίοοφείλονταιρεπό και άδειεςπροηγουμένωνετών και προκαλώνταςπροβλήματα στην λειτουργία των νοσηλευτικώντμημάτων από το προσωπικό που μετακινήθηκε.                                                                                                                                              Δηλώνουμε προς πάσακατεύθυνση  ότι το νοσηλευτικόπροσωπικό της Ν.Μ. Πύργουαδυνατεί    να υποστηρίξει τον όγκο των παθολογικώνπεριστατικών του νομούΗλείαςκαθώς και τους επιπλέον 2 θαλάμους  που ξεκίνησανήδη να λειτουργούν. Η συνέχιση της υφιστάμενηςκατάστασης με τους στοιβαγμένουςασθενείς στην υπάρχουσαπαθολογικήκλινική ,τις φιλοξενίες σε άλλες κλινικές και την ανάπτυξη 10 κλινών στον τρίτοόροφο, στο οφθαλμολογικότμήμα,ελλοχεύεισοβαρούςκινδύνους για την  ποιότητα των παρεχόμενωνυπηρεσιών, θέματαασφάλειας,εφόσονλειτουργούμε στα όρια της επικινδυνότητας.Καταγγέλλουμε τις απαράδεκτεςαυταρχικές και προκλητικέςσυμπεριφορές της διοίκησης και καλούμε τους αρμόδιουςφορείςΔιοικητικόΣυμβούλιο, Διοίκηση 6ΥΠΕ  και Υπουργείο Υγείας να πάρουνθέση προς επίλυση των ζητημάτων που έχουνπροκύψει.                                         Είμαστε αποφασισμένοι εάν συνεχιστείπέραν  της 9 Μάρτιου η ίδιακατάσταση να προβούμε σε δυναμικέςκινητοποιήσεις.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΟΣ                                                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ                                                                            ΧΑΡΑ ΚΟΛΛΙΑ

BANNER ΛΟΙΠΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ

­logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Σκάνδαλα στην Υγεία, διώξεις της Δικαιοσύνης για κακουργήματα, και η λαλίστατη πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ «το αμίλητο νερό». Γιατί άραγε…(;)

Ρυθμίσεις στη Βουλή θεμάτων της Υγείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: »Η αλήθεια για τη στελέχωση του Νοσοκομείου και τα ψέματα του ΠΑΜΕ. Μέρος τρίτο…»

Ανακοίνωση της παράταξης Α γ ώ ν α ς – Α ν τ ί σ τ α σ η – Α ν α τ ρ ο π ή του Νοσοκομείου «Έλενα Βενιζέλου»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: »Το παρεάκι του ΠΑΜΕ στο Σωματείο, αποφάσισε τοπική κινητοποίηση στην Ελευσίνα για να στηρίξει τη Δημοτική και Περιφερειακή Παράταξη του ΚΚΕ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: »Εκδόθηκε η Προκήρυξη 2Κ/2019 των 1116 Θέσεων, που αφορά το Επικουρικό Προσωπικό»

Βρέθηκε η πόρτα του Υπουργείου ΣΤΟΠ. Συμμετέχουμε στη κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ 28/3 στο Υπουργείο Εργασίας.

Δελτίο Τύπου απάντηση στην ΠΟΕΔΗΝ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΉΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: »Η πλειοψηφία του Σωματείου πετάει τη μπάλα στην εξέδρα…»

Η απόφαση του ΣτΕ για την εκδίωξη των Εργολάβων, ουσιαστικό βήμα για την επέκταση των ατομικών συμβάσεων ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, μέχρι την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ με την επανασύσταση ΟΛΩΝ των Οργανικών Θέσεων των Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.